Novosti

Održana je radionica „Jačanje kapaciteta udruga i mladih za rad s mladima“

U Centru za mlade i nezavisnu kulturu u Zaboku održana je 09. veljače 2016. radionica za jačanje kapaciteta za rad s mladima. Radionica se održala u sklopu projekta “Zabok s mladima!” kojeg provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator. Projekt financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok.

Na radionici su mladi razgovarali o radu s mladima, izazovima rada s mladima te uključivanju mladih u razne aktivnosti kao i motivaciji. Radionica je također rezultirala brojnim kreativno osmišljenim sloganima o aktivnom uključivanju mladih u društvo. Oni najkreativniji slogani poslužit će u pripremi promotivnih materijala te u informiranju javnosti o Lokalnom programu za mlade Grada Zaboka.

Lokalni program za mlade Grada Zaboka pružit će strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima.

Skip to content