Novosti

Održana je svečanost povodom Dana Grada Zaboka u petak, 25. 5. 2012. s početkom u 19,00 sati

Svečanost je otvorena nastupom zbora Đalski s himnom Lijepa naša domovina.
Voditeljica svečanosti Bojana Birač pozdravlila je uzvanike i goste: Snježanu Španjol zamjenicu ministra
poljoprivrede, saborske zastupnike Dunju Špoljar, Željka Kolara, županicu Krapinsko-zagorske županije, gđu. Sonju Borovčak, Jasmina Krizmanića, pomoćnika ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, i člana Uprave Hrvatskih cesta, Juricu Krleža, delegacije iz prijateljskih gradova: Grada Crikvenice na čelu sa zamjenikom gradonačelnika Veselkom Mutavgjićem, Općine Puconci iz Republike Slovenije na čelu sa županom Ludvigom Novakom i podžupanom Bojanom Lovenjakom, gradonačelnike,načelnike i druge dužnosnikegradova i općina,posebne goste – suradnike na projektima koji se provode zajedničkom suradnjom: predsjednika organizacije Transparency International Hrvatska, Nikolu Kristića, gđi. Ivu Kerbler, povjesničarku umjetnosti, slikara Matka Trebotića i stalnog suradnika Vatroslava Matijaša, župnika Marijana Culjaka,te ostale prisutne župnike, članove Gradskog vijeća , ovogodišnje dobitnike priznanja Grada Zaboka isve ostale prisutne goste.

Nakon toga odana je počast minutom šutnje odana počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima i stradalnicima za Domovinu, te umrlim Gradskim vijećnicima.

Kao i svake godine, sudionike ove svečanosti pozdravili su i čestitali Dan grada brojni pozvani uzvanici i gosti

Zatim se gradonačelnik obratio prisutnima, prigodnom govoru, naglasio postignute rezultate i pravce daljnjeg razvoja. U proteklih 20 godina razvoja put razvoja Zaboka je bio najčešće posut blokadama, posebno političkim, no duh i volju građana nitko i nikad ne može zaustaviti i zbog toga se grad razvija kao pravi veliki grad bez obzira na broj stanovnika. Na ponos Zaboka većina Zabočana ima vizije i neovisno o teškim uvjetima te vizije Grad realizira. Na kraju se osvrnuo na međunarodnu suradnju vezano uz uspostavljanje prijateljskih odnosa sa gradom Sanmenxia u NR Kini.

U programu su nastupile Ana Petriško i Lorena Šakota.

Ana Petriško, učenica 4. razreda Osnovne glazbene škole Zabok,smjer violina, mentorica prof. Iva Smojver.

Ana je na natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa ove godine osvojila:
1. nagradu na regionalnom natjecanju u Velikoj Gorici, 2. nagradu na državnom natjecanju u Varaždin. Osim toga, osvojila jedrugu nagradu 2010. na natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, te šesto mjesto 2011. na Međunarodnom natjecanju za violiniste “Etide i skale” u Zagrebu. Ana je izvela skladbu: Sergeja Rahmanjinova: Vokaliza, uz klavirsku pratnju: profesorice Tajane Lazović

Lorena Šakota je izvela skladbu: Emilla Cosetta: Allegro za klarinet i klaviruz klavirsku pratnju prof. Sandre Kos

Lorena Šakota, učenica 5. razreda Osnovne glazbene škole Zabok, smjer klarinet, mentor je prof. Mihovil Dorotić

Lorena je na 50. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa ove
godine u Varaždinu osvojila II. nagradu u II. kategoriji, u disciplini klarinet.

Uslijedila je dodjele priznanja Grada Zaboka.

Priznanja Grada Zaboka ustanovljena su Odlukom Gradskog vijeća od 17. listopada 1995. godine. Odtadase dodjeljuju svake godine povodom 22. svibnja, Dana grada Zaboka.

Povelja Grada Zaboka dodjeljuje se pojedincima, javnim i drugim ustanovama, poduzećima, lokalnim i područnim (regionalnim) jedinicama samouprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, ili ako na neki drugi način trajno zaduže Gradu oblasti stvaralaštva i suradnje. Uz povelju, fizičkim osobama se dodjeljuje i novčana nagrada u iznosu od 4.000,00 kn.

Plaketa Grada Zaboka dodjeljuje se, u pravilu, pojedincima za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju ili ugledu Grada Zaboka za bilo koji vid stvaralaštva.

Ova priznanja se dodjeljuju posebnim Zaključkom Gradskog vijeća na prijedlog Gradonačelnika.

Gradonačelnik, Ivan Hanžeki predsjednik Gradskog vijeća, Zoran Krajačić uručili su priznanja ovogodišnjim dobitnicima

POVELJA GRADA ZABOKA DODJELJENA JE gospodinu Aleksandru Šandoru Pavišiću

za izuzetan doprinosrazvojuzborske glazbe uGradu Zaboku

Obrazloženje:

Aleksandar Šandor Pavišić, rođen je 4. 4. 1947. u Hrvatskoj Kostajnici. Prvi put je došaou Zabok 1982. na poziv župnika Ivana Vnučeca, kako bi zajedno sa svojom braćom restaurirao crkvu sv. Jelene Križarice,a vraća se ponovo1991. kako bi naslikao Sv. Petra i Pavla na pročelju crkve. Tada je započeo rat i pala Kostajnica. Kao izbjeglica, spašavajući obitelj od stradavanja svoj novi dom našao je u Zaboku.Da bi preživio sve strahote koje su pogađale njega i njegovu obitelj, uključio se u društveni život Zaboka i pokrenuo rad gradskog zbora, ili kako sam kaže u svom romanu, Zabok u jednom smjeru:

Pokrenuti rad zbora u Zaboku za mene nije bila samo kompenzacija za gubitak kostajničkog zbora, već i cijele Kostajnice. A nisam samo ja bio u pitanju, nego i vi ! koliko ste se pjevanjem u zboru samo vi približili Kostajnici! Koliko Zaboku? Koliko Zabok Vama ?…Znam samo da sam izvjesiti hrvatski barjak na našu kuću u Kostajnici još i imao hrabrosti, ali da sad dignem ruke od zbora, od Zaboka, od Zagorja, od toliko divnih i dragih ljudi…. Ne, te hrabrosti i snage nemam ! Ne samo zbog tih divnih ljudi koji bi time bili pogođeni, nego zbog sebe sama. I tako je kupljena karta za Zabok u jednom smjeru.

Malo po malo, naš maestro, slikar, pisac, graditelj, pjevač solist – tenor i dirigent, postao istinski Zabočanin. Radio je puno, iskušao je sve svoje talente, a rezultati se vide na mnogim obnovljenim i izgrađenim objektima.Slaveći zborsku glazbu s gradskim zborom Gjalski dugogodišnji je promotor Grada Zaboka kod nas i u svijetu. Zahvaljujući njemu i njegovim poznanstvima s dirigentima diljem Europe zbor je bio na mnogim turnejama, od Španjolske, Palma de Majorce, Sardinije, Italije, Francuske, Njemačke do Slovenije, te prenosio ,ne samo dostojnu sliku društvenog života Zaboka, već županije i Hrvatske.

Samo zahvaljujući strpljenju i inzistiranju dirigenta, Aleksandra Šandora Pavišića na perfekciji zvuka i stila pjevanja zbora, te kvalitetnom repertoara, postižu se izuzetni rezultati. Spomenut ćemo osvojenu srebrnumedalju na natjecanju u Veroni 2000. godine, te natjecanje HRT-a „Do posljednjeg zbora“ u kojem se zbor Gjalski plasirao među 15 zborova od prijavljenih 55. Tom je prilikom istaknuto da zbor Gjalski pronosi duh i stil zborskog pjevanja poznatog skladatelja Emila Cossetta, što je za ovaj zbor velika pohvala.

Za sav uloženi trud i postignute rezultate, koji ne bi bili takvi da u njih nije uložena velika ljubav i strast prema glazbi, zboru i Zaboku,našem maestru Aleksandru Šandoru Pavišiću velika hvala.

PLAKETA GRADA ZABOKA DODJELJENA JE DJEČJEM GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZABOKA

za izuzetan doprinos u provođenju projekata za kvalitetniji životdjece u Gradu Zaboku

Sadašnja dječja gradonačelnica Marta Tušek, njezin zamjenik Luka Štokan i voditeljica Dječjeg gradskog vijeća, Jasenka Borovčak prisustvuju na Međunarodnom susretu dječjih vijeća Slovenije i Hrvatke, te nisu bili u mogućnosti prisustvovati svečanosti, stoga je plaketu preuzela članica, Sandru Benčić.

Obrazloženje:

Dječje gradsko vijeće Grada Zaboka osnovano je 2005. godine u okviru Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, a djeluje u okviru Društva Naša djeca Zabok. Dječje gradsko vijeće je aktivnost za djecu viših razreda osnovne školekoja omogućava djeci ostvarivanje jednog od dječjih prava – pravo na izražavanje mišljenja o svim stvarima koja se na njih odnose. DGV čine po jedan predstavnik svakog razrednog odjela od V. do VIII. razreda OŠ K. Š.Gjalskoga Zabok tepredstavnici Dječjeg foruma DND-a Zabok. Na sjednicama se razgovara o temama bitnim za djecu te se predlažu gradskoj vlasti aktivnosti, programi i projekti koje bi trebalo ostvariti kako bi život djece u Zaboku bio bolji, ljepši i kvalitetniji. Mandat DGV-a je 2 godine te je do sada djelovalo u 3 mandata, a u listopadu 2011. godine je ušlo u IV. mandat svog postojanja. U protekla tri mandata postiglo je zapažene rezultate u svojim aktivnostima i projektima, a navest ćemo najvažnije: Djeca s invaliditetom, Poboljšajmo Park Milana Prpića,Darujmo srcem i izmamimo osmijeh na lice, Djeca ZA mir. U 2010. DGV dobiloje nagraduNaj-projekt Dječjih vijeća Hrvatske. Novi projekti u IV. mandatu su: Zdravo i fino i Poboljšajmo parkove u gradu.

Krajem 2011. sudjelovalo u fokus skupini u istraživanju „Participacija djece u Dječjim vijećima u Hrvatskoj“ koje je provodio Savez društava Naša djeca Hrvatske i ured UNICEF-a u Hrvatskoj. Istraživanje se koristi u svrhu Alternativnog izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj koji se šalje odboru UN-a o pravima djeteta.

Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka pravi je primjer aktivne dječje participacije i uvažavanja dječjeg mišljenja u Gradu Zaboku, a to je i jedan od razloga zbog kojih Grad Zabok nosi prestižnu titulu Grad Zabok prijatelj djece.

Čestitamo!

PLAKETA GRADA ZABOKA DODJELJENA JE i DVD-u GUBAŠEVO

za izuzetan doprinos u razvoju vatrogastva i kvalitetnom učešću u društvenom životu svoje sredine

Plaketu su preuzeli: predsjednik DVD-a Gubaševo Zdenko Petek i zapovjednik Miljenko Lundera

Obrazloženje:

Dobrovoljno vatrogasno društvo Gubaševo osnovano je 1932. godine i neprekidno djeluje na području zaštite od požara, kako ljudi tako i njihove imovine. Otvaranjem Zagorskog aerodroma u Gubaševu DVD je potpisalo Sporazum o pružanju pomoći u slučaju zrakoplovne nesreće što je još jedna obaveza za ovo društvo. Osim rada na protupožarnoj zaštiti i preventivi, društvo je aktivni sudionik društvenih događanja na području Gubaševa, Martinišća, Prosenika Gubaševskog i Prosenika Začretskog. Posebno je vrijedna suradnja s ostalim udrugama koje djeluju na ovom području. Djelovanje društva proširilo se i izvan granica RH jer surađuju s Gasilskom zvezom Občine Puconci iz susjedne Republike Slovenije. Prošle godine potpisana je Povelja o bratimljenju s Prostovoljnim gasilskimdruštvom Lemerje. Jedna od važnih djelatnosti DVD-a Gubaševo, na koju su svi članovi posebno ponosni, je kamp djece koji se već šestu godinu naizmjence održava kod nas i u Gasilskoj zvezi Općine Puconci.

Društvo danas ima 49 članova, dvadesetak djece u dobi 8 do 12 godina, te desetak djevojakaAktivno se radi s pet ekipa i to: djeca muška i ženska, jedna ekipa mladeži, seniorska «B» ekipa i ekipa veterana. Ekipe nastupaju na svim takmičenjima u gradu, županiji i u inozemstvugdje postižu zavidne rezultate. Uz takmičenja veliku pozornost pridaju stručnom usavršavanju i osposobljavanju članova društva kako bi svoju humanu aktivnost što bolje obavljali. Također s posebnom pažnjom brinu o ispravnosti i spremnosti opreme i vozila kako bi uvijek bila spremna u slučaju potrebe.

DVD Gubaševo ove godine obilježava 80 godina neprekidnog uspješnog rada i postojanja.

Gradonačelnik je u ime prisutnih i svoje osobno ime čestitao dobitnicima gradskih priznanja sa željom da im ova priznanja budu poticaj za još uspješniji daljnji rad, a isto tako i poticaj drugima za postizanje izuzetnih rezultata i uspjeha u svim oblastima života i rada za dobrobit Zaboka.

U ime nagrađenih, zahvalio je Aleksandar Šandor Pavišić, istaknuvši kako je svakom drago primiti nagradu za svoj rad i trud, što znači da je primijećen i vrednovan.

Na kraju svečanosti Gradski zbor je pod ravnanjemmaestra Aleksandra Šandora Pavišića Napitnicom Emila Cossetta čestitao Dan grada svim građanima i prisutnim gostima.

Gradonačelnik je sve prisutne pozvao na domjenak.

Skip to content