Novosti

ODRŽANA PRVA SJEDNICA TURISTIČKOG VIJEĆA TZP ‘SRCE ZAGORJA’

Kreće postupak izbora direktora

„ujedinjene“ turističke zajednice

U Zaboku je 11. 10. 2017. održana prva sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice područja ‘Srce Zagorja’, koja obuhvaća područje gradova Zaboka i Pregrade te općina Sveti Križ Začretje, Bedekovčine i Krapinskih Toplica. Turističko vijeće je prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma izvršno tijelo Zajednice koje provodi odluke i zaključke skupštine, predlaže skupštini godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice, podnosi skupštini izvješće o svom radu, upravlja imovinom turističke zajednice, donosi opće akte za turistički ured, imenuje direktora turističkog ureda na temelju javnog natječaja te utvrđuje granice ovlasti za zastupanje i raspolaganje financijskim sredstvima turističke zajednice. Članove Vijeća čine predsjednik Ernest Svažić, Martina Crljen i Ivan Petrović iz Krapinskih Toplica, Žarko Ivančić i Goran Vrgoč iz Zaboka, Branko Kramarić i Saša Kolar iz Pregrade, Karolina Tadić iz Bedekovčine i Ines Vorih iz Svetog Križa Začretja. Na prvoj sjednici donesen je Poslovnik o radu Turističkog vijeća, uredski akti o ovlaštenjima po računu, Pravilnici o sistematizaciji i plaćama, Program rada za 2017., kojim su zastupljene sve općine i gradovi osnivači te je donešena odluka da se krene u raspisivanje natječaja i izbor direktora ove nove turističke zajednice. (zl)

Izvor: Zagorski list

Skip to content