Novosti

Održane aktivnosti u sklopu projekta „Lokalni info-centar za mlade Zagor“

MZagor tijekom posljednja dva mjeseca održala je niz aktivnosti u sklopu projekta „Lokalni info-centar za mlade Zagor“.

Održanreža udruga e su radionice o Dijalogu EU s mladima za učenike/ce Srednje škole Krapina te učenike/ce Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Na radionicama su učenici/ce informirani o ciljevima dijaloga, načinima provedbe, kako se mogu uključiti, tko je zadužen za provedbu Dijaloga EU s mladima u RH te kome se mogu obratiti ako im je potrebna pomoći oko organizacije aktivnosti koje su povezane s donositeljima odluka. U Srednjoj školi Konjščina održana je radionica o međunarodnoj mobilnosti na kojoj su mladi informirani o mogućnostima mobilnosti koje im se nude te su im o svom iskustvu s međunarodnim volontiranjem ispričale volonterke iz Italije i Amerike. U Srednjoj školi Pregrada održana je radionica o nasilju u mladenačkim vezama na kojoj su mladi informirani o oblicima nasilja u vezi, uzrocima nasilja i posljedicama, statističkim podacima o nasilju u mladenačkim vezama te o institucijama kojima se mogu obratiti. Osim navedenoga održana je i radionica “Aktivizam i sudjelovanje mladih u procesima donošenja odluka i javnim politikama za mlade” za učenike/ce Srednje škole Bedekovčina. Ciljevi radionice bili su osvijestiti mlade o važnosti njihove uloge kao aktivnih građana/ki te prikazati načine aktivnog sudjelovanja u društvu. Na navedenim radionicama sudjelovalo je ukupno 139 sudionika/ca.

Zagor projekt provodi u partnerstvu sa Udrugom za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom „ZAMISLI“ (Zagreb), Udrugom za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu „Impress“ (Daruvar), Udrugom za promicanje informatike, kulture i suživota (Petrinja) i Nezavisnom udrugom mladih (Lepoglava).

Ukupna vrijednost projekta iznosi 629.806,99 kuna, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 100%.

Provedba projekta započela je 1. srpnja 2018., a trajat će do 30. lipnja 2020. godine.

Kontakt osoba: bojan@zagor.info

Skip to content