Novosti

OKKZŽ započela s provođenjem Projekta «Informatičke kompetencije obrtnika» za 2012. godinu

Sukladno Programu rada za 2012. godinu Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, slijedom prijavljenog Projekta Ministarstvu poduzetništva i obrtaRHu suradnji s obrtom MIKROBIT INFORMATIKA vlasnika Tomice Jurinjaka, dana 24. rujna započela je s realizacijom Projekta «Informatičke kompetencije obrtnika» za 2012. godinu.

U Informatičku edukaciju su uključena 32polaznika, edukacija će se odvijati u 4 grupe od 24. rujna do 02. studenog 2012. godine, a grupu čini 8 polaznika. Edukacije se organiziraju u trajanju od deset radnih dana a održavaju se u jutarnjim i popodnevnim terminima u prostorijama Udruženja obrtnika Bedekovčina i Udruženja obrtnika grada Zaboka. Zahvaljujući donaciji Zagrebačke banke našoj Komori edukacija se održava na vlastitoj informatičkoj opremi. Izvedbeni plan i program rada sadržava osnove informatičke kompetencije, korištenje računala i rada s datotekama, obrada teksta, tablične kalkulacije, prezentacije te informacije i komunikacije.

Kako razvoj informatičke pismenosti naših članova radi ostvarivanja boljih poslovnih rezultata i povećanja konkurentnosti predstavlja jedan u nizu naših aktivnosti, ovom prigodom se zahvaljujemo svim članovima koji su se prijavili na ovu besplatnu informatičku edukaciju, te se iskreno nadamo da će istima biti od koristi u njihovom poslovanju. Pored Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije istoimenu edukaciju će za svoje članove organizirati i Udruženje obrtnika grada Zaboka i Udruženje obrtnika grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Izvor: Zagorski list

Skip to content