Novosti

Oko 90 posto vikendica na zagorskim bregima nema potrebne dozvole

Svaki pravi Zagorec ima klijet i trsje, no poražavajući je podatak da je većina takvih klijeti bespravno sagrađena. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije uspjeli smo tek saznati da su od 21. lipnja 2011. podnesena 204 zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata od čega su 84 riješena. Nakon što je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama usvojen, krenula je prva faza rušenja. No, mi se u ovom tekstu nećemo baviti s nelegalno izgrađenim luksuznim kućama, već legalizacijom klijeti po zagorskim bregima, koje su, odnosno većina njih, ruku na srce, građene bez ikakvih dozvola. Postojalo je zemljište, dobra volja i uz pomoć prijatelja i susjeda ‘vinula’ se u zrak jedna vikendica prosječne veličine 50 kvadrata.

Nije baš jeftino!

Što bi sve danas trebalo za njezinu legalizaciju? Nazvali smo nekoliko ovlaštenih geodeta i svi su nam govorili isto. Dakle, da bi se legalizirala jedna klijet potrebno je nekoliko stvari, puno strpljena i novaca. Za legalizaciju nezakonito izgrađenog objekta bruto površine do 100 kvadrata, potreban je geodetski snimak objekta koji košta od 2.000 do 3.000 kuna, zatim arhitektonski snimak izvedenog stanja što je dokaz da je građevina legalna. Cijena je 60 kuna po četvornom metru. Neke agencije nude uslugu po četvornom metru po 5 eura. Dakle, za to ćete izdvojiti otprilike do 4.000 kuna. Na tome, sugeriraju geodeti, ne treba stati, već naručiti i geodetski elaborat (oko 4.000 kuna) čime je cijela problematika riješena i objekt se upisuje u katastar i zemljišne knjige. Sveukupno takav trošak je do 10.000 kuna.

Posebni troškovi

Posebni su troškovi plaćanje naknade za zadržavanje bespravno sagrađenog objekta (tzv. kazna), te naknada za komunalni doprinos koja se plaća općini ili gradu na čijem području se objekt nalazi, ovisi o lokaciji i veličini kuće. Sama naknada za zadržavanja bespravne građevine kreće se od 500 do 3.500 kuna.

Komunalni doprinos i naknada dakle, plaćaju se gradu ili općini,a vodni doprinos Hrvatskim vodama. Kako je novi zakon o postupanju s bespravno sagrađenim objektima usvojen u ljeto, zagorski gradovi i općine još se nisu susreli s novim situacijama i legalizacijom klijeti. U Gradu Donja Stubica komunalni doprinos za nove objekte u centru košta 15 kuna po m3, a u III. zoni 6 kuna. U Oroslavju III. zona u koju bi spadale i klijeti cijena je 15 m3. U Gradu Oroslavje daju vam i mogućnost plaćanja u 12 rata, s tim da prva rata mora iznositi 30 posto od ukupnog iznosa, a razlika od 70% može se podijeliti u 11 rata. Na zagorskim bregima niknulo je puno novih klijeti, a koliko ih ima dozvola, a koliko nema,još uvijek je misteriozni podatak.

Cijena usluga za legalizaciju klijeti do 50 m2

NAPOMENA: U izračun uzete su prosječne cijene usluga

Usluga

Cijena

Geodetski snimak

3.000 kn

Arhitektonski snimak izvedenog stanja

4.000 kn

Naknada za zadržavanje bespravno sagrađenog objekta

500 kn

Komunalni doprinos i vodni doprinos

2.000 kn

9.500 kn

Izvor: Zagorski list

Skip to content