Novosti

Online Anketa o prometnoj potražnji

Ispunite kratku anketu čiji će se rezultati koristiti pri izradi studije dizajna mreže linija gradskog prijevoza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekGbw5G7m6smg1oJWZHh2NksRIHFwTMRNQD5GDV8vsxqLtoQ/viewform

Skip to content