Novosti

Operativne snage Stožera civilne zaštite Grada Zaboka patrolirat će Zabokom

Aktivirane su operativne snage Stožera civilne zaštite Grada Zaboka (vatrogastvo) koje će patrolirati područjem grada Zaboka te prilikom uočavanja građana koji se ne pridržavaju mjera, iste upozoriti, a nakon njihovog upozorenja ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijestiti policiju – obavještava Stožer civilne zaštite Grada Zaboka.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content