Novosti

OPERATIVNI PLAN PROVEDBE OBVEZNE DERATIZACIJE

Obvezna deratizacija na području Grada Zaboka i Prigradskih naselja provest će se u periodu od dvanaest radnih dana u radnom vremenu od 8 do 15 sati prema prikazanom rasporedu.

U slučaju kišnog vremena moguće su promijene plana.

Dana 11.09.2023.

-ul. M. Gupca

-A. Šenoe

-Zagorska

-N. Tesle

-Naselje Borovčaki

Dana 12.09.2023.

-S. Radića

-T. Ujevića

-Kumrovečka

-I. C. Huis

-M. J. Zagorke

-J.J. Strosmayera

-Varaždinska

-Ljubljanska

-T. Brezovačkog

-Bregovita

-V. Nazora

-Zagrebačka

-A. Kovačića

-Radničko naselje

-Đački put

Dana 13.09.2023.

-Naselje Tršinski

-Zabočka cesta

-A. Mihanovića

-Kaštelski put

-Grabrovec (dio)

Dana 14.09.2022.

-Grabrovec (ostatak)

-Naselje Tomeki

-Repovec

-Zabočki Bregi (dio)

Dana 15.09.2023.

-Zabočki Bregi-ost

-Tisanić Jarek

-Jakuševec Zagočki

Dana 18.09.2023.

-Pavlovec

-Gredice

Dana 19.09.2023.

-Gubaševo

-Martinišće

-Prosenik  

 Gubaševski

Dana 20.09.2023.

-Prosenik Začretski

-Hum Zabočki

-Lug Zabočki

Dana 21.09.2023.

-Hum Zabočki

-Lug Zabočki

-Grdenci (dio)

Dana 22.09.2023.

-Grdenci

-Dubrava Zabočka

Dana 25.09.2023.

Špičkovina (1. dio)

Dana 26.09.2023.

-Špičkovina (2. dio)

Voditelj obveznih preventivnih DDD mjera: Božica Ljubić, dipl.ing.

Skip to content