Novosti

Oreškovićeva tehnička Vlada Odobrila Gradu Zaboku da se kreditno zaduži za 12 milijuna kuna

Na prošlotjednoj sjednici Vlade RH u odlasku donijeta je odluka kojom se Gradu Zaboku daje suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12 milijuna kuna, s rokom otplate kredita od sedam godinate počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00%

Za veliku i višenamjensku sportsku dvoranu koja se gradi u sklopu zabočke gimnazije, a koja bi prema zadnjim informacijama trebala biti dovršena u rujnu ove godine, konačno će biti zatvorena financijska konstrukcija i to kreditom HBOR-a. Naime, nakon što prošle godine Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nije izvršilo svoju ugovornu obavezu sufinanciranja izgradnje dvorane u iznosu od jedne trećine, Grad Zabok očekivao je pomoć od nove Vlade i Ministarstva obrazovanja, no, ni oni nisu imali sluha za ovaj važan zabočki projekt. Stoga Zabočani, da bi završili svoju dvoranu i rekonstruirali kotlovnicu u postojećoj zgradi gimnazije, novac koji nedostaje sada moraju posuditi.

Tri godine počeka

-Nažalost, Ministarstvo obrazovanja u ovoj je godini ‘skresalo’ proračun upravo za projekte slične našoj dvorani pa će državni novac izostati. Stoga je nužno da podignemo kredit – objasnio je zabočki gradonačelnik Ivan Hanžek, što su na sjednici Vijeća jednoglasno podržali i svi gradski vijećnici. Sukladno zakonu, Grad Zabok za podizanje 12 milijuna kuna kredita zatražio je suglasnost Vlade RH, koja je na svojoj prošlotjednoj sjednici tu suglasnost i dala. Oreškovićeva Vlada u odlaskuje, naime, „donijela odluku kojom se Gradu Zaboku daje suglasnost za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 12 milijuna kuna, s rokom otplate kredita od sedam godina (28 jednakih tromjesečnih rata) te počekom od tri godine, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu od 3,00%“.

Zabok nije prezadužen

Inače, Grad Zabok već ima jedan kredit za radove u industrijskoj zoni, no, dok prva rata novog kredita dođe na naplatu, dakle, za tri godine, sadašnji kredit već će biti otplaćen. Kako je napomenula Vlada u obrazloženju svoje Odluke, Grad Zabok ovim se kreditom neće prezadužiti. „Ostvareni proračunski prihodi Grada Zaboka u 2015. godini, umanjeni za prihode iz članka88. Stavka 4. Zakona o proračunu, iznosili su 24.612.167,00 kunu. Udio godišnjeg obroka (anuiteta) traženog kredita u ostvarenim prihodima iznosi 5,92%, a ako se tomu pribrojigodišnji anuitet kredita iz prethodnih razdoblja, tada je ukupna obveza Grada 8,75%, štoje u okviru Zakonom propisane granice“, stoji u Vladinom obrazloženju.

Izvor: Zagorski list

Skip to content