Novosti

Osiguranje željezničko-cestovnog prijelaz u Dubravi Zabočkoj

Projektom se predviđa osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza Bračak u km 28+480 pruge R201 Zaprešić – Čakovec.

Prijelaz trenutno nije osiguran uređajem već prometnim znakovima.

Projektom se predviđa osigurati ŽCP novim elektroničkim uređajem za osiguranje željezničko-cestovnog prijelaza, smještenim u novi objekt za smještaj upravljačke opreme i novim svjetlosno-zvučnim signalima i polubranicima te kontrolnim signalima.

Ovim projektom obuhvaćeni su radovi osiguranja željezničko-cestovnog prijelaza što obuhvaća sljedeće: ugradnja montažne kućice za smještaj signalno sigurnosnih uređaja, cestovnih svjetlosno-zvučnih signala, ugradnja polubranika, te ugradnja signala i signalnih znakova na pruzi.

Za povezivanje vanjskih elemenata osiguranja željezničko-cestovnog prijelaza koriste se elementi postojeće željezničke infrastrukture za vođenje kabela, a na pojedinim lokacijama unutar obuhvata zahvata potrebno je izraditi novu infrastrukturu za vođenje kabela, ovisno o potrebama: zemljani rov, površinske kanalice, podzemna kanalizacija (vođenje kabela u ukopanim cijevima), prolazi ispod pruge i ceste, kabelski zdenci te zaštitne cijevi. Na području željezničko-cestovnog prijelaza polažu se lokalni kabeli za povezivanje vanjskih elemenata osiguranja (isključni elementi, cestovni signali i postavljači polubranika).

Kabeli se polažu u novu (prema potrebi) ili postojeću infrastrukturu koja se nalazi unutar prikazanog obuhvata zahvata izrađenog na orto-foto podlozi i digitalnoj kopiji kat. plana.

Radovi će se izvoditi u skladu s glavnim projektom prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (članak 4, stavak 9) unutar čestice k.č. 2617/1 iz K.O. Špičkovina.

Investitor je HŽ

Skip to content