Novosti

OSNOVANA JE TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA

Sjednica Osnivačke Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka održana je 14. 7. 2011. u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zivtiv trg.

Stupanjem na snagu Statuta, TZ Zaboka se smatra osnovanom, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Zahtjev za upis TZ je dužna podnijeti u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

Prava i obveze Zajednice utvrđena su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i donijetim Statutom.

na sjednici su donijeti slijedeći akti:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Download TZ___Poziv_na_osnivacku_skupstinu.pdf
Download TZ__odluka_o_izboru_Verifikacijske_komisije.pdf
Download TZ__odluka_o_potvrdivanju_mandata.pdf
Download TZ___odluka_o_potvrdivanju_mandata_predsjenika_TZ.pdf
Download TZ__Statut_TZ_GZ.pdf
Download TZ___Poslovnik_o_radu_Skupstine_TZ_GZ.pdf
Download TZ__odluka_o_izboru_Kandidacijske_komisije.pdf
Download TZ__odluka_o_nacinu_glasovanja.pdf
Download TZ_odluka_o_prihvacanju_kandidacijske_liste.pdf
Download TZ__odluka_o_imenovanju_clanova_Turistickog_vijeca.pdf
Download TZ__Odluka_o_imenovanju_Nadzornog_odbora.pdf
Download TZ__odluka_o_imenovanju_predstvnika_TZ_GZ.pdf
Download TZ__zapisnik_sa_sjednice.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content