Novosti

Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zaprimivši zahtjeve za odgodom nastave u školama u Krapinsko-zagorskoj županiji izdalo je suglasnost sa zahtjevima da se nastava zbog snijega ne održava….

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zaprimivši zahtjeve za odgodom nastave u školama u Krapinsko-zagorskoj županiji izdalo je suglasnost sa zahtjevima da se nastava zbog snijega ne održava u sljedećim školama:

Osnovna škola Sveti Križ Začretje – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Krapinske Toplice – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Đure Prejca Desinić – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Veliko Trgovišće – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Donja Stubica – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovečki – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola pri Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice-odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Bedekovčina – odgoda nastave na dane 15. siječnja 2013.
Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Osnovna škola Oroslavje – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Srednja škola Zlatar – odgoda nastave na dan 14. siječnja i 15. siječnja 2013.
Srednja škola Zabok – odgoda nastave na dane 15. i 16. siječnja 2013.
Srednja škola Oroslavje – odgoda na dan 14. siječnja 2013.
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok – odgoda nastave na dane 15. siječnja 2013.

Dakle, nastava se u zagorskim školama neće održavati prema gore navedenim terminima.

Izvor: zagorje.com

Skip to content