Ostali natječaji

Ostali pozivi i natječaji

Javni natječaj za prodaju rabljenog automobila

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK GRADONAČELNIK Povjerenstvo za prodaju naslijeđenog osobnog automobila KLASA: 940-05/22-01/002 URBROJ: 2140-6-3/3-22-21 Zabok, 17. studenog 2022. Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 940-05/22-01/002 URBROJ:

Pročitajte više »
Ostali pozivi i natječaji

Javni natječaj za prodaju rabljenog automobila

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK GRADONAČELNIK Povjerenstvo za prodaju naslijeđenog osobnog automobila KLASA: 940-05/22-01/002 URBROJ: 2140-6-3/3-22-18 Zabok, 03. studenog 2022. Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 940-05/22-01/002 URBROJ:

Pročitajte više »
Ostali pozivi i natječaji

Javni natječaj za prodaju rabljenog automobila

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK GRADONAČELNIK Povjerenstvo za prodaju naslijeđenog osobnog automobila KLASA: 940-05/22-01/002 URBROJ: 2140-6-3/3-22-15 Zabok, 17. listopada 2022. Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zaboka KLASA: 940-05/22-01/002 URBROJ:

Pročitajte više »
Ostali pozivi i natječaji

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javni sportski i rekreacijski prostor (zemljište za sport i rekreaciju) u naselju Dubrava Zabočka u Gradu Zaboku

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK Gradonačelnik KLASA: 363-01/21-01/083 URBROJ: 2197/01-03/1-21-1 Zabok, 16. studeni 2021. Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi –

Pročitajte više »
Skip to content