Ostali natječaji

Ostali pozivi i natječaji

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u Zaboku – Kolodvorska ulica, Ulica Tina Ujevića, Ulica Ante Kovačića, Ulica Vladimira Nazora s odvojkom Rafaj, Đački put sa spojem prema groblju, Odvojak prema groblju I, nerazvrstana cesta prema HT-u

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK Gradonačelnik KLASA:340-01/17-01/22 URBROJ:2197/01-03/1-17-1 Zabok, 27. listopad 2017. Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i

Pročitajte više »
Ostali pozivi i natječaji

PROJEKT “ZABOK S MLADIMA”

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA ZABOKA 2016. – 2020. Projekt provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator. Projekt financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i

Pročitajte više »
Skip to content