Novosti

Osvijetljen Đački put

Izgrađena javna rasvjeta uz Đački put priključena je na sustav javne rasvjete grada Zaboka. Projektirana i izgrađena instalacija javne rasvjete Đačkog puta je slijedeća:

-u dvorištu škole postoji stup zračne mreže BS315 sa izvedenom instalacijom JR napajanje iz ZTS 131

– šest komada stupova JR visine <_st13a_metricconverter productid="6 m">6 m uzduž Đačke ulice sa svjetiljkama CX 100 i ugrađenim izvorom svjetlosti NAVT 100 W koje su priključene na spomenuti stup ZM kod škole

– ukupno angažirana snaga za 6 komada predviđenih svjetiljki iznosi P = 0,66 kW.

Skip to content