Novosti

Pametan i održiv Grad Zabok

Provedbom projekta implementirana su tri rješenja: sustav pametnog parkinga, web programskog sustava (webGIS) za digitalno upravljanje prostornim podacima i optimizaciju procesa javne uprave i sustava za mjerenje kvalitete zraka i razine buke. podacima i optimizaciju procesa javne uprave i sustava za mjerenje kvalitete zraka i razine buke. Sustav pametnog parkinga se sastoji od opreme, aplikacije za nadzor i upravljanje parkingom za djelatnike grada i aplikacija za građane za prikaz i navođenje do slobodnih parkirnih mjesta. Sustav je baziran na mreži senzora za detekciju magnetskog polja i radarsku detekciju. Senzori za detekciju se implementiraju na svako parkirno mjesto. Prijenos podataka vrši se putem stalne Internet veze u Internet of Things platformu koja podatke prosljeđuje u Smart parking WEB Cloud platformu te zatim u aplikaciju za nadzor i upravljanje parkingom za djelatnike grada. U aplikaciji za nadzor i upravljanje parkingom za djelatnike grada vidljiv je vizualni prikaz cijelog sustava senzora i parkirne infrastrukture. Za građane i turiste dostupna je mobilna aplikacija za prikaz slobodnih parkirnih mjesta i za navigaciju do slobodnog parkirnog mjesta. Implementacija web programskog sustava (webGIS) za digitalno upravljanje prostornim podacima i optimizaciju procesa javne uprave (uključeno dijeljenje prostornih podataka na javnom pregledniku prema građanima, gospodarskim subjektima i potencijalnim investitorima). Postavljanje senzora za mjerenje kvalitete zraka uz dijeljenje izmjerenih podataka prema građanima putem webGIS portala (implementacija inovativnog rješenja za informativno praćenje kvalitete vanjskog (i unutarnjeg) zraka te drugih okolišnih parametara sa svrhom kontinuiranog prikupljanja podataka o ključnim parametrima kvalitete zraka u stvarnom vremenu). Implemetacija sustava Pametan parking uz dijeljenje podataka putem aplikacije i webGIS portala.

Ukupni iznos opravdanih troškova: 83.718,70 eura s PDV-om

Ukupan iznos financijske potpore: 26.325,84 eura s PDV-om

Poveznica: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=197

Skip to content