Novosti

Petnaest godina Studijskog centra opatijskog Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Zaboku

U Velikoj galeriji grada Zaboka 23.11. 2015. je održana svečana sjednica Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, kojom je obilježeno 15 godina postojanja njegovog studijskog centra u Zaboku. Studijski centar u Zaboku je počeo s radom 1. listopada 2000. godine, kada je na prvu godinu izvanrednog sveučilišnog studija upisana prva generacija od 150 studenata. Izvješće o radu Studijskog centra Zabok podnijela je dekanica Fakulteta Dora Smolčić Jurdana spomenuvši, uz ostalo, da je od osnivanja Centra programe stručnog studija završilo 469 studenata, programe sveučilišnog dodiplomskog studija 669, sveučilišnog preddiplomskog 923 te diplomskog 319 studenata. Ovih 2380 studenata steklo je specifična znanja, vještine i kompetencije iz područja turizma i ugostiteljstva, što ih je učinilo prepoznatljivim na tržištu rada ne samo Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba već i šire. U ovoj akademskoj godini u Zaboku upisano je ukupno 598 studenata. Predstavnicima Krapinsko-zagorske županije, Grada Zaboka i Pučkog otvorenog učilišta u Zaboku dodijeljene su posebne zahvalnice uz želje za još boljim nastavkom suradnje, a najbolji studenti Studijskog centra Zabok primili su godišnje i semestralne dekanove nagrade.

Skip to content