Novosti

Pješacima pješački prijelaz kod Sportskog centra Zaseka

U zoni raskrižja Županijske ceste (ŽC) 2264 i nerazvrstane ceste-prilaz prema SC Zaseka ne postoji pješački prijelaz pa se prijelaz preko ceste odvija nepropisno uz znatno ugrožavanje sigurnosti u prometu. Iz tog razloga izradio se projekt koji definira obilježavanje pješačkog prijelaza u zoni raskrižja nerazvrstane i županijske ceste kod sportskog centra Zaseka u Lugu Zabočkom.

Cilj projekta je obilježavanje pješačkog prijelaza na ŽC 2264 kod sportskog centra Zaseka u naselju Lug Zabočki i uređenje raskrižja s nerazvrstanom cestom. Planirani pješački prijelaz bit će u funkciji povezivanja sportskog centra i pješačke staze uz spomenutu županijsku cestu. Raskrižje s nerazvrstanom cestom je prošireno na širinu od 4.5 m te je s desne strane dodana pješačka staza prema SC Zaseka. Pješačka staza je širine 1.6 m i ima poprečni nagib od 1.5 posto. Položajno i tlocrtno rješenje zahvata prikazano je na grafičkom situacijskom nacrtu.Županijska cesta ima širinu kolnika 6.6 m i uz lijevu stranu pješačku stazu širine 1.6 m koja se u zoni pješačkog prijelaza upušta prema detalju u projektu.

Prometno – tehničko rješenje kao cjelina (prometni znakovi, oznake na kolniku) je omogućilo sigurnost cestovnog prometa uvođenjem kvalitetne prometne signalizacije u svrhu jednoznačnog i pravovremenog uočavanja. Svrha ovog rješenja je da proizađe optimalno rješenje s maksimalno mogućim stupnjem sigurnosti.

Na predmetni projekat ishođena je suglasnost vlasnika iste, Županijska uprava za ceste KZŽ.

Projektnu dokumentaciju izradio je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Samir Bašić iz Zabok, a radove izvodi GRADNJA CESAREC d.o.o.iz Špičkovine.

Vrijednost investicije iznosi 155.000,00 kn.

Prometno – tehničko rješenje kao cjelina (prometni znakovi, oznake na kolniku) mora omogućiti sigurnost cestovnog prometa uvođenjem kvalitetne prometne signalizacije u svrhu jednoznačnog i pravovremenog uočavanja. Svrha ovog rješenja je da proizađe optimalno rješenje s maksimalno mogućim stupnjem sigurnosti.

Pripremio.Danijel Tuđa,inž. građ.

Skip to content