Plan nabave

Plan nabave za 2023. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Plan nabave za 2022. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Sve kasnije izmjene i dopune Plana nabave objavljivat će se izravno u EOJN.

 
Plan nabave za 2022. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Plan nabave za 2022. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Sve kasnije izmjene i dopune Plana nabave objavljivat će se izravno u EOJN.

 
Plan nabave za 2021. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” 101/17.) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Plan nabave za 2021. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Sve kasnije izmjene i dopune Plana nabave objavljivat će se izravno u EOJN.

 
Plan nabave za 2020. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” 101/17.) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Plan nabave za 2020. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Sve kasnije izmjene id opune Plana nabave objavljivat će se izrano u EOJN.

Plan nabave za 2019. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” 101/17.) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Plan nabave za 2019. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave:   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Plan nabave za 2018. godinu

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” 101/17.) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Grad Zabok obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Sve kasnije promjene Plana nabave Grada Zaboka za 2018. godinu objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.   https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ 

Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
Skip to content