Novosti

Zasađeno 116 stabala na području Zaboka

Grad Zabok i tvrtka PLAVINKA d.o.o. u sklopu svog rada vode brigu o okolišu, sadnji ukrasnih biljaka, niskog i visokog raslinja i drveća. Tako ovim putem informiraju građane o količini i vrsti sadnica drveća koja su posađene na području Zaboka u jesenskim danima 2022. i

proljeću 2023. godine:

Divlja trešnja (Prunus avium L.) – 3 kom

Obični grab (Carpinus betulus L.) – 2 kom

Breza (Betula pendula) – 1 kom

Lipa (Tilia L.) – 4 kom

Čempres (Cupressus sempervirens ‘Pyramidalis’) – 15 kom

Crveni hrast (Quercus rubra L.) – 5 kom

Klon ‘GUPČEVA LIPA’ (Tilia platyphyllos) – 17 kom

Gorski javor (Acer pseudoplatanus L.) – 20 kom

Crni bor (Pinus nigra fastigiata) – 27 kom

Magnolia – 2 kom

Javor mliječ (Acer platanoides) – 3 kom

Američki likvidambar (lat. Liquidambar styraciflua) – 3 kom

Malolisna lipa (Tilia cordata) – 1 kom

Kuglasta catalpa (Catalpa bignonioides Nana) – 10 kom

Obični bagrem (Robinia pseudoacacia) – 1 kom

Japanska sofora (Styphnolobium japonicum) – 2 kom,

sveukupno 116 sadnica.

Ovim putem pozivamo građane da dostave svoje prijedloge za lokacije za sadnju drvoreda

ili pojedinačnih stabala na javnim gradskim površinama kako bi se mogla planirati nabava sadnica

i jesenska sadnja drveća.

Skip to content