Plavinka

PLAVINKA D.O.O. za obavljanje komunalne djelatnosti

ADRESA: 49210 Zabok, M. Gupca 53

TVRTKA/NAZIV: Plavinka d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti

POSLOVNA ADRESA: Trg D. Domjanića 1

MATIČNI BROJ: 02016532

OIB: 17339560893

ŽIRO RAČUN: 2340009-1110205383

TELEFON/FAX: 049/222-584

E-MAIL: plavinka@plavinka.hr

DIREKTOR: Sonja Horvat

VODITELJ POSLOVA ODRŽAVANJA

Nenad Kušan

Mob: 099/700-7590

VODITELJ POSLOVA HORTIKULTURNOG ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA

Sanja Knezić

Mob: 099/700-7594

VODITELJ POSLOVA DENDROLOGIJE I HORTIKULTURE

Hrvoje Kosir

Mob: 099/700-7592

PREDMET POSLOVANJA:

– održavanje čistoće javnih površina
– održavanje i uređenje javnih površina (ulica, trgova parkirališta, parkova, igrališta, zelenila)
– održavanje nerazvrstanih cesta

– usluge na javnim parkiralištima i naplata parkiranja

– održavanje groblja, obavljanje pogrebnih poslova i usluge pokapanja

– tržnice na malo

– iznajmljivanje kioska, štandova, pultova i sl.

– čišćenje svih vrsta objekata

– upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

– djelatnost sajmova i zabavnih parkova

ČLANOVI DRUŠTVA/OSNIVAČI-Grad Zabok, Zivtov trg 10, jedini osnivač d.o.o.

Skip to content