Plavinka

PLAVINKA D.O.O. za obavljanje komunalne djelatnosti

INTERNET: www.plavinka.hr

TELEFON/FAX: 049/222-584

E-MAIL: plavinka@plavinka.hr

DIREKTOR: Sonja Horvat

UPRAVA GROBLJA

Kontakt :

Božidar Šivalec (099/906-0626)

Tihomir Žiljak (099/706-0627)

Kontakt – parking: 

Martina Godinić – administrator (099/818-7206) 

SMS naplata parkinga:

708495 – 1. ZONA

708496 – 2. ZONA 

708897 – CITY
PARK

 

ČLANOVI DRUŠTVA/OSNIVAČI-Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, jedini osnivač 

https://www.zabok.hr/wp-content/uploads/2023/02/Opci_uvjeti_isporuke_parking.pdf

https://www.zabok.hr/wp-content/uploads/2023/02/Opci-uvjeti_ukop.pdf

 

 

Skip to content