Novosti

Policija upozorava na požare zbog spaljivanja korova

U razdoblju od 1. siječnja do 24. veljače na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-zagorska ukupno je evidentirano 30 požara. Od navedenog broja 8 požara nastalo je na građevinskom objektu, 2 požara nastala su na prijevoznom sredstvu, dok je 20 ili 66,7 posto od ukupnog broja požara nastalo na otvorenom prostoru i to prilikom paljenja suhe trave i raslinja.

Budući da su već započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, a kako su tijekom prethodnog vikenda evidentirana četiri požara na otvorenim prostorima (radi se o požarima suhe trave i raslinja na poljoprivrednim površinama, bilo obrađenim, bilo zapuštenim), apeliramo i pozivamo sve građane da obrate posebnu pozornost pri rukovanju vatrom ili lako zapaljivim predmetima i tvarima koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama te da savjesnim ponašanjem takve posljedicu izbjegnu.

Također upućujemo sve građane na poštivanje županijske Odluke o spaljivanju korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla u kojoj su propisani uvjeti za spaljivanje. Posebno podsjećamo na sljedeće:

– osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,

– ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika odnosno korisnika zemljišta koji organizirano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, dužni su o tome obavijestitiDVD, a ako osoba koja vrši spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu, također je dužna obavijestiti <_st13a_stockticker>DVD. Obavijest o spaljivanju daje se neposredno <_st13a_stockticker>DVD-u ili putem telefona tri sata prije i mora sadržavati: naziv i površinu, broj osoba, planirano vrijeme, opis i količinu materijala, te preventivne mjere koje će se primjenjivati.

Molimo građane na potrebu dodatnog opreza i stalnog nadzora vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja u cilju zaštite osoba i imovine.

Izvor: Zagorski list

Skip to content