Novosti

Pomoć Koordinacije kod pripreme razvojnih projekata

U Zaboku je 20. veljače održana 1. sjednica Koordinacije lokalnih dužnosnika i vijećnika HSS-a Krapinsko – zagorske županije, kojom je predsjedala predsjednica Koordinacije Martina Jantol. Svrha formiranja Koordinacije je pomoć dužnosnicima i vijećnicima u Jedinicama lokalne i regionalne samouprave iz redova HSS-a kod pripreme i provedbe razvojnih projekata. Koordinacija je usvojila prijedlog za pripremu projekta – gradnje agrocentra, strateškog projekta iz programa ruralnog razvoja Krapinsko –zagorske županije. (zl)
Izvor: Zagorski list

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content