Novosti

POMOĆ za nabavu udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola- ROK za podnošenje zahtjeva 15. 9. 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 602-01/12-01/01

URBROJ: 2197/01-05/2-12-1

Zabok, 04.07.2012.

Predmet: Odluka o odobravanju pomoći za nabavu udžbenika

Povodom višekratnih upita za odobravanje pomoći za nabavu udžbenika roditeljima učenika osnovnih i srednjih škola, na temelju članka 43. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”br.13/09.), donosi se sljedeća

ODLUKA

1. Odobrava se novčana pomoć za nabavu udžbenika roditeljima djece s prebivalištem na području grada Zaboka, ukoliko mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi 1.000,00 kuna.

2. Novčana pomoć iz točke 1. iznosi za svakog učenika do četvrtog razreda osnovne škole po 200,00 kuna, a za svakog učenika od petog do osmog razreda osnovne škole i učenika srednje škole po 300,00 kuna.

3. Isplata novčane pomoći u skladu s točkama 1. i 2. ove Odluke izvršit će se iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. godinu, konto 37219 (jednokratne novčane pomoći) kao pomoć za podmirenje troškova nabave udžbenika.

4. Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Download Obrazac_20_udzbenici_202012_1_.doc
Skip to content