Postupci javne nabave

2021. godina

1. Izgradnja BRZO – Biciklističke rute Zabok-Oroslavje – dionica ZABOK, sa nabavom signalizacije i opreme

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 18.1.2021. godine, zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVATI ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2020. godina

1. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 4.3.2020. godine, zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVATI ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 19.3.2020. godine, zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVATI ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

3. Pružanje energetske usluge primjenom mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Zaboka

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 5.6.2020. godine, zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVATI ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

4. NABAVA OBRAZOVNOG MATERIJALA

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 10.7.2020. godine, zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVATI ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

5. Nabava građevinskih radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture – kreativni centar, društveno – kulturni centar re-GENERATOR

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 16.11.2020. godine, zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVATI ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

6. Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene postojeće poslovno-proizvodne zgrade u centar urbane kulture – kreativni centar, društveno – kulturni centar re-GENERATOR

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVAT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2019. godina

1. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 12.3.2019. godine, zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVATI ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2. UREĐENJE PARKA KOD TRGA D. DOMJANIĆA

Obavijest o nadmetanju je objavljena na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 3.7.2019. godine, zajedno sa Dokumentacijom o nabavi.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKA O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVLJIVATI ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2018. godina
1. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM – Obavijest o nadmetanju objavljena je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 7.3.2018. godine

U EOJN-u JE OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2. GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE PROMETNOG SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA – IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE JADEKI – GRDENCI – Obavijest o nadmetanju objavljena je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 10.4.2018. godine

U EOJN-u JE OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

3. NABAVA KUĆANSKIH I OSNOVNIH HIGIJENSKIH POTREPŠTINA ZA KRAJNJE KORISNIKA u sklopu Projekta MIPOS –MI POmažemo Starijima (broj ugovora: UP.02.1.1.05.0099) – Obavijest o nadmetanju objavljena je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 4.5.2018. godine

U EOJN-u JE OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

4.  NABAVA USLUGA OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJICE I GERONTODOMAĆICE u sklopu Projekta MIPOS –MI POmažemo Starijima (broj ugovora: UP.02.1.1.05.0099) – Obavijest o nadmetanju objavljena je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 23.8.2018. godine

U EOJN-u JE OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

5. REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA ZIPKICA U ZABOKU  – Obavijest o nadmetanju objavljena je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 31.8.2018. godine

U EOJN-u JE OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

6. IZVANREDNO ODRŽAVANJE STROSSMAYEROVE ULICE  – Obavijest o nadmetanju objavljena je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 19.10.2018. godine

U EOJN-u JE OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2017. godina

– OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM – Poziv na nadmetanje objavljen je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 5.4.2017. godine

UZ POZIV ZA NADMETANJE OBJAVLJENA JE DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

– NABAVA OSOBNOG AUTOMOBILA PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA – Poziv na nadmetanje objavljen je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 30.6.2017. godine

UZ POZIV ZA NADMETANJE OBJAVLJENA JE DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

Nadsvođenje potoka Prosenik,rekonstrukcija nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa u Gubaševu – Poziv na nadmetanje objavljen je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 1.8.2017. godine

UZ POZIV ZA NADMETANJE OBJAVLJENA JE DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2016. godina

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM – Poziv na nadmetanje objavkljen je na HTTPS://EOJN.NN.HR datum slanja 6.4.2016.

UZ POZIV ZA NADMETANJE OBJAVLJENA JE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE I OSTALE INFORMAVIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

REKONSTRUKCIJA ULICE K.Š. GJALSKOG I KRIŽANJA S ULICOM 103. BRIGADE U ZABOKU (prometnica kroz ZIVT – 3. faza) – Poziv za nadmetanje objavljen je na HTTPS://EOJN.NN.HR datum objave: 30.12.2016.

UZ POZIV ZA NADMETANJE OBJAVLJENA JE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

2015. godina

ENERGETSKA OBNOVA DRUŠTVENOG DOMA ZASEKA – FAZA 1

(SANACIJA I TERMOIZOLACIJA KOSOG KROVA, GROMOBRANSKA INSTALACIJA I REKONSTRUKCIJA PLINSKE KOTLOVNICE)

 POZIV ZA NADMETANJE JE OBJAVLJEN U HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/DANA 12.1.2015. GODINE, BROJ OBJAVE: 2015/S 002-0000574

HTTPS://EOJN.NN.HR/SPIN/APPLICATION/IPN/DOCUMENTMANAGEMENT/DOKUMENTPODACIFRM.ASPX?ID=471987

UZ POZIV ZA NADMETANJE OBJAVLJENA JE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, KAO I OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

 IZGRADNJA CESTE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U GOSPODARSKOJ ZONI GRADA ZABOKA – 1. FAZA (2. ETAPA)

 POZIV ZA NADMETANJE JE OBJAVLJEN U HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/ DANA 2.2.2015. GODINE,

BROJ OBJAVE: 2015/S 002-0003767

HTTPS://EOJN.NN.HR/SPIN/APPLICATION/IPN/DOCUMENTMANAGEMENT/DOKUMENTPODACIFRM.ASPX?ID=475822

 UZ POZIV ZA NADMETANJE OBJAVLJENA JE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, KAO I OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

IZGRADNJA PROMETNICE SA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U ULICI MLADIH

 POZIV ZA NADMETANJE JE OBJAVLJEN U HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/ DANA 2.3.2015. GODINE, BROJ OBJAVE: 2015/S 002-0008453

HTTPS://EOJN.NN.HR/SPIN/APPLICATION/IPN/DOCUMENTMANAGEMENT/DOKUMENTPODACIFRM.ASPX?ID=482098

 UZ POZIV ZA NADMETANJE OBJAVLJENA JE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, KAO I OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 POZIV ZA NADMETANJE JE OBJAVLJEN U HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/ DANA 1.4.2015. GODINE,BROJ OBJAVE: 2015/S 002-0013745

HTTPS://EOJN.NN.HR/SPIN/APPLICATION/IPN/DOCUMENTMANAGEMENT/DOKUMENTPODACIFRM.ASPX?ID=489369

SVE EVENTUALNE IZMJENE I DOPUNE POZIVA ZA NADMETANJE I/ILI DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE, KAO I OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

Skip to content