Novosti

Potpisani ugovori za provedbu lokalnih mikro projekata

U Hrvatskoj zajednici županija je u četvrtak, 01. lipnja 2017. godine održano potpisivanje ugovora za mikroprojekte na lokalnoj razini koji su dobili financijsku podršku u sklopu re-granting sheme LADDER projekta.

Naime, ove je godine kao i prethodne raspisan natječaj za dodjelu financijskih sredstava projektima koji su u skladu s DEAR pristupom (Development Education and Raising Awareness), odnosno projektima usmjerenim na podizanje svijesti javnosti o UN-ovim globalnim razvojnim temama i promicanje obrazovanja za razvoj. U velikoj konkurenciji od čak 63 projekta, predselekcijom najboljih projekata članova nacionalne komisije, a nakon toga i odabirom komisije na europskoj razini, odlučeno je kako upravo ova dva projekta najbolje udovoljavaju kriterijima zadanim natječajem. U ime organizacija koje će provoditi navedene projekte potpisivanju su prisustvovale Ivana Radanović, koordinatorica Mreže udruga Zagor i Jasmina Cvetković, predsjednica Društva za promicanje kulture življenja Zvono uz Kupu.

O projektima:

Projekt „Mladi, a tako ravnopravni“ Mreže udruga Zagor provodit će se u Krapinsko-zagorskoj županiji, a glavni je cilj povećati znanje i svijest zajednice o ravnopravnosti spolova i položaju žena u ruralnim područjima. U fokusu projekta su mladi od 15 do 30 godina koji će se tijekom petomjesečne provedbe baviti pitanjima neravnopravnosti žena u ruralnim područjima, točnije ograničenom ekonomskom neovisnosti, nasiljem nad ženama, smanjenom dostupnosti za pristup uslugama u području reproduktivnog zdravlja, slabom političkom participacijom i rodnim stereotipima. Kroz ovaj projekt mladi će uz jačanje vještina i kompetencija vezanih uz navedenu temu biti osnaženi da kreativno izražavaju svoje mišljenje na temu rodne ravnopravnosti te da u konačnici postanu aktivni građani.

Projektom „Kupa Natura II – očuvanje prirodnog bogatstva rijeke Kupe od izvora do ušća“ koji će se provoditi u Sisačko-moslavačkoj, Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji doprinijet će se jačanju uloge građana u održivom korištenju rijeke Kupe i njezinih potencijala u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti stanovnika ruralnih područja NATURA-e 2000. Kao i u slučaju projekta Mreže udruga Zagor, i ovaj projekt usmjeren je jačanju kompetencija i znanja mladih osoba. U tom smislu, tijekom provedbe će se podići svijest građana o praćenju biološke raznolikosti i očuvanju okoliša rijeke Kupe, informirati i potaknuti mlade na pokretanje vlastitih društvenih poduzeća te povećati znanja vezana za održivi razvoj u području NATURA 2000.

Više o LADDER projektu možete pronaći na ovoj poveznici: http://www.ladder-project.eu/

Izvor: www.kzz.hr

Skip to content