Novosti

Povjerenstvo za provedbu natječaja- poziv kandidata na intervju

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 102-01/14-01/01

URBROJ: 2197/01-05/3-14-51

Zabok, 11. srpnja 2014.

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08. i 61/11.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe, objavljuje

OBAVIJEST

KANDIDATIMA ZA PRIJAM U SLUŽBU

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za društvene djelatnosti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe provelo je dana 11. srpnja 2014. godine pisano testiranje kandidata.

Pisanom testiranju pristupilo je 15 od 20 pozvanih kandidata.

Od 15 kandidata koji su pristupili pisanom testiranju, 14 je ostvarilo više od 50% ukupnog broja bodova na pojedinom testu, i sukladno članku 22. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), pozivaju se na intervju koji će se održati u Gradskoj upravi Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10, soba br. 21 prema sljedećem rasporedu:

UTORAK, 15. srpnja 2014. godine:

1.

9:00

Zdravko Mikac, Zagreb, Ćelijska 11

2.

9:30

Marina Pripeljaš, Zabok, Špičkovina 138c

3.

10:00

Jurica Kajfeš, Zagreb, Gornji Stupnik, Jugova 27

4.

10:30

Lara Mađar, Zabok, Lug Zabočki 10b

5.

11:30

Jelena Mišetić, Zabok, A. Mihanovića 13

6.

12:00

Helena Kruljac Tuđa, Zabok, Lug Zabočki 13

7.

12:30

Jelena Puh, Petrovsko, Petrovsko 32

SRIJEDA, 16. srpnja 2014. godine:

1.

9:00

Goran Škrlec, Zabok, Lug Zabočki 72

2.

9:30

Martina Keča, Stubičke Toplice, V. Šipeka 16

3.

10:00

Martina Šarić, Zabok, S. Radića 10

4.

10:30

Renata Vranić, Zabok, Jakuševec Zabočki 10

5.

11:30

Annamaria Vuga, Klanjec, Radnička cesta 1

6.

12:00

Ivanka-Gordana Kovačićek, Zabok, A. Šenoe 12

7.

12:30

Silvija Profeta Fabijančić, Sv. Križ Začretje, M.J. Zagorke 41

Intervju provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Ova Obavijest objavit će se 11.7.2014. na Internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr i na Oglasnoj ploči Grada Zaboka (Zabok, ZIVTOV trg 10, u prizemlju zgrade).

ZA POVJERENSTVO

Danijel Tuđa

Skip to content