Novosti

Poziv na dostavu zahtjeva za oslobođenje od obaveze plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore uslijed nastupa posebnih okolnosti (COVID-19)

U prilogu se nalaze Odluka Gradskog vijeća o oslobođenju od plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore uslijed nastupa posebnih okolnosti (COVID – 19), Poziv Gradonačelnika za dostavu Zahtjeva za oslobođenje i sam Zahtjev.

Download Odluka.pdf
Download Poziv.pdf
Download Zahtjev.docx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content