Novosti

POZIV NA EDUKACIJU „Zabok za mlade- zajednica po mjeri mladih“ 16. i 17. ožujka 2020. – ODGAĐA SE !

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 007-04/19-01/001

URBROJ: 2197/01-05/2-20-12

Zabok, 28.02.2020.

POZIV NA EDUKACIJU „Zabok za mlade- zajednica po mjeri mladih“

Grad Zabok, zajedno s partnerima na projektu, poziva vas na edukaciju o javnim politikama i politikama za mlade. Edukacija je namijenjena mladima, organizacijama koje okupljaju mlade, lokalnoj samoupravi i Savjetu mladih koji imaju prebivalište ili boravište na području grada Zaboka.

Sudionici/ce će dobiti saznanja o tome što su javne politike, kako njihovo kreiranje i izvođenje izgleda u praksi, kako izgleda proces izrade javne politike za mlade u Zaboku, koja je uloga mladih u procesu te kako mladi mogu detektirati probleme i potrebe korištenjem različitih alata kako bi došli do podataka.

Edukacija će se održati :

  • 16.03.2020. u Centru za mlade KZŽ (Zelena dvorana, Trg svete Jelene 6, Zabok) od 08,30 do 14,00 sati
  • i 17.03.2020. godine u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka (Zivtov trg 10).

PONEDJELJAK, 16.03.2020.

Tema

Opis

Vrijeme trajanja

DOLAZAK SUDIONIKA/CA

08,15-08,30

Uvod

08,30-08,45

Kreiranje javnih politika

Javne politike

08,45-09,45

Proces izrade javnih politika i institucionalni okvir

Pauza

09,45-10,00

Proračun

10,00-10,45

Kreiranje javnih politika

Ispitivanje potreba i prikupljanje podataka

10,45-11,30

Problemi i potrebe mladih

11,30-12,00

RUČAK

12,00-12,45

Problemi i potrebe mladih

Izrada mjera Programa za mlade

12,45-13,45

Evaluacija

13,45-14,00

UTORAK, 17.03.2020.

Tema

Opis

Vrijeme trajanja

DOLAZAK I PRIJAVA SUDIONIKA/CA

09,30-10,00

Uvod

10,00-10,10

Primjeri dobre prakse

Predstavljanje:

LPM Koprivnica

LPM Lepoglava

LPM Pregrada

LPM Tuhelj

10,10-11,15

Pitanja i odgovori

11,15-11,45

Zaključci

11,45-12,00

Edukacija se provodi u okviru projekta„Zabok za mlade- zajednica po mjeri mladih” kojeg provodi Grad Zabok s partnerima udrugom Regenerator, Srednjom školom Zabok, Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok i Gimnazijom Antuna Gustava Matoša Zabok. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Zaboka.

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno se prijaviti putem e-maila voditeljici projekta Martini Šarić na martina@zabok.hr najkasnije do 12.03.2020. sa sljedećim podacima:

  1. Ime i prezime
  2. Ustanova/institucija/organizacija
  3. Godina rođenja
  4. Iskustvo/sudjelovanje u izradi strategija/Programa za mlade.

Broj sudionika/ca je ograničen na 20 te pravo prvenstva imaju sudionici/ce koji su se prvi prijavili. Edukacija je besplatna a za sve sudionike/ce osigurani su ručak i osvježenje.

Mr.sc. Martina Šarić, dipl.iur.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

Skip to content