Novosti

Poziv na Info dan Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla u 7. siječnja 2016.

Poštovane/Poštovani,

Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla poziva vas na INFO DAN

u svrhu predstavljanja Poziva za prikupljanje projekata u Bazu projektnih ideja koji će se održati

7. siječnja 2016. godine, u 17 sati

U Centru za mlade i nezavisnu kulturu (Zelena dvorana), Trg D. Domjanića 6, Zabok

Na INFO DANU možete saznati više o ciljevima Lokalne razvojne strategije LAG-a Zagorje-Sutla, mjerama Programa ruralnog razvoja te procesu prijave vaše projektne ideje u Bazu projekata. Poziv u prilogu.

Dalibor Hržica, dipl.oec

Stručni suradnik

Lokalna akcijska grupa

Zagorje-Sutla

099/ 4237 151

099/ 4237 161

www.zagorje-sutla.eu

www.facebook.com/lag.zagorje.sutla/

lag@zagorje-sutla.eu

ured@zagorje-sutla.eu

projekti@zagorje-sutla.eu

Poziv ovdje

Skip to content