Novosti

POZIV NA JAVNU TRIBINU ZA IZRADU REGIONALNOG PROGRAMA ZA MLADE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Javna tribina će se održati

25. studenog 2016.

od 18:00 do 20:00 sati

u prostoru Centra za mlade KZŽ – Zelena dvorana,

Trg svete Jelene 6, Zabok

Pozivamo Vas na javnu tribinu u okviru projekta „Regionalni program za mlade Krapinsko-zagorske županije 3.0“ kojeg provodi Krapinsko-zagorska županija u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor a koji za cilj ima stvaranje poticajnog društvenog i ekonomskog okruženja za ostvarenje punog potencijala mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji te podizanje svijesti zajednice i mladih o važnosti sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka. Središnju aktivnost projekta predstavlja izrada Regionalnog programa za mlade Krapinsko-zagorske županije koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih na temelju kojih će se raditi i kvalitetno provoditi projekti i programi usmjereni mladima. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Krapinsko-zagorske županije.

Na tribini će se govoriti o javnim politikama i politikama za mlade, procesu izrade regionalnog programa djelovanja za mlade (s osvrtom na to što su programi za mlade, kako se izrađuje, tko sudjeluje u njegovoj izradi, te kako će teći proces izrade regionalnog programa u Krapinsko-zagorskoj županije). Također, sudionicima/cama će biti predstavljeni primjeri dobre prakse izrade gradskih i županijskih programa izravno od strane samih sudionika/ca kreiranja programa za područje Grada Pregrade, Grada Zagreba te Koprivničko-križevačke županije.

Radionica je namijenjena mladima od 15 do 30 godina starosti, organizacijama civilnoga društva s područja Krapinsko-zagorske županije, Županijskom savjetu mladih i Savjetima mladih gradova i općina s područja županije, te svim dionicima koji rade od interesa za mlade na području Krapinsko-zagorske županije.

PROGRAM RADA

18:00 – 18:20

Pozdravna riječ, uvod i predstavljanje projekta „Regionalni program za mlade KZŽ 3.0“

18:20 – 18:35

Predstavljanje programa za mlade Grada Pregrade, Ane-Mary Grilec, predsjednica Savjeta mladih Grada Pregrade

18:35 – 18:50

Predstavljanje programa za mlade Grada Zagreba, Svjetlana Marijon, predsjednica udruge Zamisli

18:50 – 19:05

Predstavljanje programa za mlade Koprivničko-križevačke županije, Dario Car, predsjednik Savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

19:05 – 19:20

Predstavljanje Županijskog programa djelovanja za mlade KZŽ od 2012. do 2016. godine, Ivana Radanović, Mreža udruga Zagor

19:20 – 19:50

Rasprava o problemima i potrebama mladih na području Krapinsko-zagorske županije

19:50 – 20:00

Zaključci

Molimo Vas da prijavite svoje sudjelovanje online https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC0p7DAyL95N81LIh5qlfgqNMm4m-Otoer3itp-Veva5cqzQ/viewform?c=0&w=1 najkasnije do 23.11.2016. godine.

Veselimo se vašem dolasku!

VODITELJICA PROJEKTA

Ksenija Čuček, dipl. polit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content