Novosti

Poziv na književnu tribinu o Gjalskom 23. 10. u 18,30 sati

Sudionice tribine znanstvenice su s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odsjeka za kroatistiku, doc. dr. sc. Tatjana Pišković s Katedre za hrvatski standardni jezik i doc. dr. sc. Suzana Coha s Katedre za noviju hrvatsku književnost, koje su se u svojim novim znanstvenim istraživanjima posvetile jezičnom i stilskom izričaju najpoznatije Gjalskijeve zbirke Pod starim krovovima te književnopovijesnom i komparativnom pristupu povijesnim romanima Osvit i Za materinsku riječ.

U predavanju će se ukazati na pripovjedačevu odanost ilirskoj tradiciji, načelima Zagrebačke filološke škole i organskomu kajkavskom idiom te može li Gjalskijevim povijesnim romanima vjerovati kao povijesno istinitima i u kojoj se mjeri navedena djela uklapaju u koncepte klasičnoga povijesnog romana

Skip to content