Novosti

Poziv na natječaj „Dobro biram – Volontiram!“

Pozivaju se svi učenici/ice osnovnih škola s područja Krapinsko-zagorske županije da napišu ipošalju

po jedan kratki autorski tekst o volontiranju koji sadržava kratki opis pozitivnih iskustava

volontiranja i odgoja za volontiranje, razloge volontiranja, značaj volontiranja za djecu i mlade, te ostale teme vezane za volontiranje.

Svrha ovog Natječaja je prikazati volontiranje kao društveno korisno, kako za djecu i mlade, tako i za cjelokupnu zajednicu kroz literarni izričaj.

ŠTO TREBA SADRŽAVATI PRIJAVA?

  • ime i prezime autora/iceteksta
  • godinurođenja
  • kontakt broj autora/ice
  • ime razrednika/ice,mentora/ice
  • naziv škole, razred

Prijave traju od 7. 5. 2020. do 27. 5. 2020. do 12 sati, te se šalju na mail volontirajmo@zagor.info. Rad ne smije biti duži od 2 kartice teksta i šalje se u DOC i PDF formatu. Tekst mora biti napisan na hrvatskom jeziku i ne smije bitiobjavljivan prije natječaja.

Prijaviti se mogu učenici/ice osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije od 5. do 8. razreda. Škole mogu poslati objedinjene prijave sa svim potrebnim podacima za svaku pojedinu prijavu umjesto pojedinačnih prijava učenika/ica. Sve prijave mogu biti objedinjene u jedan dokument, u kojem ispod svakog teksta idu podaci o autoru/ici.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave koje nisu u skladu s uvjetima ovog Poziva, neće se razmatrati.

Po isteku roka za prijavu sastat će se stručni žiri koji će zajednički odlučiti o ukupno četiri najbolja rada u kategorijama od 5. do 8. razreda, te izabrati jedan rad po razredu. Pobjedničkim radovima dodijelit će se simbolične nagrade. Datum uručenja nagrada pobjednicima bit će naknadno objavljen. Sve zaprimljene radove objavit ćemo (s osnovnim podacima o autoru/ici) u online katalogu na našoj službenoj stranici(www.zagor.info).

Autor/ica teksta poslanog na Natječaj prepušta ostvarivanje autorskog prava u dijelu reproduciranja, distribucije i predstavljanja javnosti tog teksta Mreži udruga Zagor i njezinim partnerima i medijima, vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno, u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili sličnom mediju u svrhu promidžbe volonterstva i samog autora/ice, te se za takvo korištenje autorskog djela odriče honorara u bilo kojem obliku kao i prava na potraživanje autorske naknade. Pri svakom korištenju teksta iz Natječaja, Mreža udruga Zagor obvezuje se naznačitiautora/icu.

Natječaj se provodi u okviru projekta #zavolontirAJMOse kojeg provodi Mreža udruga Zagor u partnerstvusOsnovnomškolomKsaveraŠandoraGjalskogZabok,OsnovnomškolomBedekovčina,

Osnovnom školom Đure Prejca Desinić, Osnovnom školom Ante Kovačića Zlatar, Osnovnom školom Franje Horvata Kiša Lobor i Krapinsko-zagorskom županijom. Više o Pojektumožete pročitati na https://www.zagor.info/projekt/zavolontirajmose-2019-2020-godina. Projekt financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru izvaninstitucionalnoga odgoja iobrazovanja.

Radujemo se Vašim prijavama!

Za sve upite slobodno nam se obratite.

Bojan Bjelja

Stručni suradnik

E-mail: volontirajmo@zagor.info

Privola

Mreža udruga Zagor će obrađivati podatke prema pravilima o zaštiti osobnih podataka, a voditelj i izvršitelj obrade podataka će čuvati podatke sudionika/ca dok god je to opravdano projektnim ugovorima s donatorima te računovodstvenim i drugim zakonskim pravilima u projektnoj dokumentaciji. Podnošenje podataka za ovaj natječaj je dobrovoljno. Svaki sudionik ima pravo da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži pristup osobnim podacima, ispravak ili brisanja osobnih podataka, odnosno njihovo ograničavanje obrade putem pisanog zahtjeva na e-mail:

mreza@zagor.info. Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama.

Download Poziv-na-natjecaj-Dobro-biram-Volontiram.pdf
Skip to content