Novosti

POZIV ZA JAVNO SAVJETOVANJE NACRTA LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 007-04/19-01/001

URBROJ: 2197/01-05/2-20-53

Zabok, 14.10.2020.

POZIV ZA JAVNO SAVJETOVANJE

NACRTA LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA

Za razdoblje 2021. do 2025. godine, koje će se održati u

SRIJEDU, 21. listopada 2020. u 10,00 sati

u Velikoj galeriji grada Zaboka, Zivtov trg 10/I kat.

Pozivaju se predstavnice/i udruga, grada, obrazovnih institucija, foruma mladih u gradskim organizacijama političkih stranaka, članovi Savjeta mladih, te predstavnice/i udruga mladih i za mlade da sudjeluju u ovom javnom savjetovanju.

OBRAZLOŽENJE:

Javno savjetovanje se provodi u okviru projekta„Zabok za mlade- zajednica po mjeri mladih” kojeg provodi Grad Zabok s partnerima udrugom Regenerator, Srednjom školom Zabok, Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok i Gimnazijom Antuna Gustava Matoša Zabok. Projekt je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Zaboka.

Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključivanje mladih u sustave donošenja odluka uz središnju aktivnost projekta izrada Lokalnog programa za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2021. do 2025. koji će pružiti strateški okvir politika za mlade te pregled stanja i potreba mladih.

Svrha javnog savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima javnosti, stavovima i prijedlozima vezano uz nacrt Lokalnog programa za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2021. do 2025. a u skladu s odredbama kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Dostupnost potrebnih materijala za potrebe održavanja javnog savjetovanja osigurana je putem Internet stranice Grada Zaboka na poveznici:

http://www.zabok.hr/stranica/otvorena-savjetovanja

/savjetovanje sa zainteresiranom javnošću/

Za sudjelovanje molimo prijaviti se putem e-maila voditeljici projekta Martini Šarić na martina@zabok.hr najkasnije do 19.10.2020. Predviđeno je trajanje od 45 minuta. Broj sudionika je zbog epidemiološke situacije ograničen.

Pozivamo Vas na javno savjetovanje i veselimo se Vašem dolasku!

Voditeljica projekta:

Mr.sc. Martina Šarić, dipl. iur.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

Download Poziv-za-javno-savjetovanje.docx
Skip to content