Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine, br. 25/13, 85/15,  69/22) 

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine”, br. 87/18)

Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređuje se ustroj, sadržaj i način vođenja službenog upisnika o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Tijela javne vlasti dužna su voditi službeni upisnik o zahtjevima. Upisnik se treba voditi radi evidencije o broju podnesenih i riješenih zahtjeva.

 

Skip to content