Novosti

Predmet: Rezultati akcija DDK 19. svibnja 2016.

Vatrogasni dom Zabok (od 8:00 do 12:00 sati)
Pristupilo davatelja: 81

Odbijeno davatelja: 5

Dalo krv: 76 davatelja, od toga 67 m i 9 ž.
Novi davatelj: Marijana Milić iz Dubrave Zabočke, Zabok.
Na današnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi po stoti je puta dao krv Božidar Grljač iz Grabrovca, Zabok.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (od 13:30 do 16:30 sati)
Pristupilo davatelja: 42

Odbijeno davatelja: 6

Dalo krv: 36 davatelja, 28 m i 8 ž.
Sutra, 20. svibnja 2016. godine akcija dobrovoljnog darivanja krvi biti će u Srednjoj školi Bedekovčina, Gajeva 1, Bedekovčina, od 08:00 – 12:00 i od 13:00 – 16:00sati.
Dobrovoljnim darivateljima krvi zahvaljujemo na pokazanoj humanosti. Medijima, volonterima i suradnicima zahvaljujemo na promidžbi i pomoći pri organiziranju i provođenju akcija.

ravnateljica
Željka Vukić, dipl. ing. agr.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content