Novosti

Predstavljanje Grada Zaboka- prijatelja djece na Međunarodnoj konferenciji u Firenzi

Na ovogodišnjoj 5. Konferenciji Child in the City 2010., u Firenzi od 27. do 29. listopada Grad Zabok i Društvo Naša djeca Zabok predstavit će tajnica DND-a Zabok Jasenka Borovčak s temom Organizacija igara na otvorenom za djecu u Gradu Zaboku prijatelju djece.
Konferencija se održava svake dvije godine, a četiri su glavne teme ovogodišnje Konferencije: Siromaštvo djece, Metodologija, Participacija i Pravo na igru.

Konferencija Child in the City je nadahnjujući europski pokret kojim se promiče implementacija UN-ove Konvencije o pravima djeteta na lokalnoj razini.

Child in the City konferencija je dobra prilika da se iznesu dugogodišnja iskustva i kvalitetne inicijative na razini gradova i općina, primjeri dobre prakse, ali i da se dobije uvid u aktivnosti i mjere koje se provode u Europi, pa i šire, za razvoj zajednica po mjeri djece.

Tematske igre na otvorenom za djecu koje organizira Društvo Naša djeca primjer je dobre prakse i suradnje između nevladine udruge i Grada koji financijski pomaže sve aktivnosti DND-a u okviru akcije Grad prijatelj djece. Programski odbor Konferencije u okviru teme Pravo na igru prepoznao je važnost ove prezentacije te ju je uvrstio u program ovogodišnje Konferencije.

Pripremila: <_st13a_personname>Jasenka Borovčak

Skip to content