Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima do 31. 12. 2017.

17.7.2017. Nadsvođenje potoka Prosenik, rekonstrukcija nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa u Gubaševu

Grad Zabok, Zabok, Zivtov trg 10 priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave nadsvođenje potoka Prosenik (dionica 0+597.00-0+722.88), rekonstrukcija nerazvrstane ceste i izgradnja nogostupa u Gubaševu na kčbr 1683, k.o. Gubaševo.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) stavljamo dijelove dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora) na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju.

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz gore navedene dijelove dokumentacije o nabavi dostave ne e-mail: zvjezdana@zabok.hr.

Skip to content