Novosti

Pretragu u OB Zabok više neće biti moguće obaviti bez prethodno popunjenog i ovjerenog trijažnog upitnika

Pretragu u OB Zabok više neće biti moguće obaviti bez prethodno popunjenog i ovjerenog trijažnog upitnika

S novim postupkom trijaže počinje se od ponedjeljka, 27. srpnja.

Zbog primjetnog povećanja broja pacijenata koji ulaze u bolnicu bez prijave i prođu bez trijaže, a čime se povećava mogućnost širenja zaraze COVID – 19 po odjelima, u Općoj bolnici Zabok su odlučili kako pretragu više neće biti moguće obaviti bez prethodno popunjenog i ovjerenog trijažnog upitnika.

Dakle, nakon izvršene trijaže na način kao i dosad, upitnik se predaje pacijentu koji ga je dužan predati prije pretrage ili pregleda kao sredstvo dokaza da je trijaža obavljena. Na taj način se međusobno štitimo te signaliziramo kolegama da su sigurni u daljnjem postupku sa takvim pacijentom. Na kraju dana, svi prikupljeni upitnici po radilištima predaju se na trijažni šalter, obavijestili su iz zabočke bolnice na svojim internetskim stranicama gdje ujedno možete i preuzeti trijažni upitnik. Više informacija o novim mjerama i trijažni upitnik možete pronaći na https://www.bolnica-zabok.hr/trijazni-upitnik/ako su naveli, s novim postupkm trijaže počinje se od ponedjeljka, 27. srpnja.

Skip to content