Novosti

Prezentacija Master plana razvoja turizma KZŽ

Krapinsko-zagorska županija je u procesu izrade MASTER PLANA razvoja turizma za razdoblje od 2016. do 2025. godine. MASTER PLAN će se izrađivati u dvije faze. Prva uključuje izradu analize i strateškog okvira dok će se u drugoj fazi izraditi operativni plan razvoja turizma. Nakon radionice održane početkom lipnja, izrađivač Horwath HTL, u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom, izradio je prijedlog strategije razvoja turizma koja će biti sastavni dio cjelovitog dokumenta. Prva faza MASTER PLANA razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije bit će prezentirana danas, 23.7. 2015. s početkom u 11,30 sati u Srednjoj školi Krapina.

Predviđeno trajanje radionice je do 3 sata.

Skip to content