Novosti

Prihvaćen Proračun Grada Zaboka za 2021. godinu vrijedan 80, 1 milijun kuna

Zabočko gradsko vijeće na posljednjoj je sjednici prihvatilo II. izmjene i dopune Proračuna Grada Zaboka za 2020. godinu i izglasalo Proračun za 2021. godinu. Nakon II. rebalansa Proračun za 2020. godinu iznosi 45.942.811 kuna, a preneseni višak iz prethodnih godina je 2.854.297,90 kuna. Tako ukupni konsolidirani Plan proračuna Grada Zaboka za 2020. godinu sada iznosi 48.797.108,90 od čega se 45.557.758,90 kuna odnosi na prihode i primitke Grada, a 3.239.350 na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika. Višak iz prethodnih godina rezultat je činjenice da neki planirani projekti nisu iz objektivnih razloga realizirani, a spomenimo da su u rebalansu prihvaćena dva amandmana i to da se Dječjem vrtiću dodatno doznači 112.000 kuna za regres, Pučkom otvorenom učilištu dodatnih 50.000 kuna, a 200.000 kuna dodatno za održavanje sportske dvorane. Kako je objasnio gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek, sukladno kolektivnom ugovoru napravljen je financijski plan vrtića u kojem nisu bila predviđena određena davanja, konkretno regres za godišnji odmor, a i kako je došlo posljednjih mjeseci i do promjena na nivou Vlade, prihvaćene su korekcije bez obzira što nije sklopljen novi kolektivni ugovor. ‘Obavili smo razgovor s predstavnicima sindikata, napominjem da tri mjeseca dok vrtić nije radio djelatnici su dobili pune plaće tri mjeseca, no znamo u kakvim uvjetima su tete radile i prihvatili smo korekcije i usuglasili regres. Drugi amandman vezan uz Pučko otvoreno učilište vezan je uz situaciju s kovidom budući da su troškovi isti, a broj prodanih karata nije se mogao održati na nivou koji bi ekonomski mogao pokriti sve to što se organiziralo. U skladu s dogovorom s PUO zaključili smo da je to nužno da bi se uspješno završila poslovna godina. Kako je te amandmane gradonačelnik prihvatio, oni su bili sastavni dio rebalansa i o njima se nije posebno glasalo kao i o 200.000 više za održavanje sportske dvorane budući da je to sufinanciranje projekata koje su dobili od Olimpijskog odbora. Kad je riječ o proračunu Grada Zaboka za 2021. godinu on iznosi 77.292.769,62 kune, odnosno s planiranim viškom iz ove godine sveukupno 80.104.114,62 kune, od čega je 70.900.483,54 raspoređeno u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe.

I u taj su proračun ugrađeni amandmani kojima se primjerice osigurava dodatnih 30.000 kuna u sektoru socijalne skrbi za male projekte i programe udruga izvan školske godine. Glasalo se dodatno o amandmanu nezavisne vijećnice Nataše Hlaban vezano uz dar u naravi za umirovljenike. Njezin prijedlog da se primanja umirovljenika gradiraju u tri kategorije te da oni s mirovinom koja iznosi 30 posto prosječne plaće dobiju 400, s 50 posto prosječne plaće 300 i sa 70 posto 200 kuna u naravi, vijećnici su prihvatili i to će se urediti rebalansom u sljedećoj godini. Amandman nezavisnog vijećnika Branka Piljeka nije prošao iz proceduralnih razloga, a on je bio protiv toga da se kreditno zadužuje za izgradnju biciklističke staze Zabok – Oroslavje već da se za taj novac izgradi već obećano igralište s umjetnom travom, bazen, atletska staza te dodatno vježbalište na otvorenom. Gradonačelnik Ivan Hanžek proračun je nazvao razvojnim. ‘To je dobar proračun unaprijeđen s prijedlozima gradskih vijećnika i njihovim amandmanima i kao takav je usvojen i sad možemo krenuti raditi. Razlika u odnosu na dosadašnji je da smo sadašnjim rebalansom izbacili ono što još nije realizirano od EU projekata, znači sredstva koja su predviđena da će se dobiti za EU projekte planirana su 2020. , a kako nije došlo do realizacije, odnosno ugovori su potpisani i tek sad nastupa period njihove realizacije, prebacili smo ta sredstva na iduću godinu. To su sve projekti koji će puno značiti za Zabok i za Zagorje – rekao je gradonačelnik Hanžek.

Na vijeću je donesena i Izmjena Odluke o porezima Grada Zaboka čime je ukinut porez na potrošnju u Zaboku od 1. siječnja. Inače, on se plaća po stopi od 3 posto, a osnovicu poreza čini prodajna cijena alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost i plaća se mjesečno. Inače, porez na potrošnju u obavezi su plaćati pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge. Ovom odlukom o ukidanju želi se ukinuti porezno opterećenje ove djelatnosti i pomoći poduzetnicima osobito s obzirom na covid-19 koji je smanjio prihode poduzetnika, otežao im poslovanje i ugrozio radna mjesta. ‘Sukladno određenim sugestijama, prijedlozima, razmišljanjima, s obzirom na nemogućnost plaćanja naplate odnosno ovrhe dionicima vezano uz administrativne probleme koji je zakon predvidio, a nije predvidio rješavanje, odlučili smo ukinuti porez na potrošnju. Također, želim naglasiti da svi oni koji su zbog odluke Stožera RH u 12. mjesecu zatvoreni, mogu se javiti sa zahtjevom za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za ovaj mjesec, a za dalje će se vidjeti’ – kazao je gradonačelnik Ivan Hanžek. Svojevrsna supstitucija tome je još jedna donesena odluka, ona o izmjena i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi. Njome je bilo predviđeno da su, radi poticanja poduzetničke klime, u potpunosti ili djelomično oslobođeni plaćanja te naknade vlasnici ili korisnici novoizgrađenog poslovnog prostora, što je sada ukinuto za trgovine na veliko i malo. – Ovo je svojevrsna supstitucija porezu na potrošnju. Riječ je o korekciji komunalne naplate za velike gospodarske subjekte odnosno trgovačke centre jer rade milijarde prometa u Zaboku, a društveno ne sudjeluju u humanitarnim, socijalnim, sportskim ili bilo kojim drugim aktivnostima za razliku od domaćih gospodarstvenika i mislimo da nema razloga da uživaju bilo kakve benefite s te osnove – objasnio je gradonačelnik Hanžek. Potrebno je naglasiti da zabočke manje trgovine nisu obuhvaćene ovom odlukom.

IZVOR: zagorje.com

Skip to content