Novosti

PRIJAM ZA RODITELJE NOVOROĐENIH 17.5. U 14,00 SATI U DJEČJEM VRTIĆU

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 550-01/17-01/05

URBROJ: 2197/01-05/2-17-4

Zabok, 05.05.2017.

Predmet: Prijam za roditelje novorođenih,

Ovime vas obavještavamo da gradonačelnik Zaboka, gospodin Ivan Hanžek, organizira

U SRIJEDU, 17. SVIBNJA 2017. GODINE U 14:00 SATI

u Dječjem vrtiću “Zipkica” – Zabok, S. Radića 15

prijam za roditelje djece rođene

od 01. prosinca 2017. do 05. svibnja 2017. godine.

Na prijam su pozivani roditelji čije je prebivalište na području Grada Zaboka.

U organizaciji prijma sudjeluje i Društvo Naša djeca Zabok.

S poštovanjem,

v.d. PROČELNIK

Danijel Tuđa

Skip to content