Prijava nepropisno odbačenog otpada

Nepropisno odbačen otpad

Poštovani građani,

Jedinice lokalne samouprave temeljem Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13. i 73/17.). Između ostalog, imaju obvezu putem komunalnog redarstva provoditi mjere za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjere za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

Te mjere uključuju:

  1. uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu,
  2. uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada,
  3. provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja grada radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.
Dostava obrasca

Mladen Loina, redar

Tel: 049 587 751

Mob: 098 303 898

E-mail: mladen@zabok.hr

Adresa: Grad Zabok, Zivtov trg 10

Osobno na propisanom obrascu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe

Skip to content