Prijavljeni projekti

Prijavljeni projekti

SUPERSTAR

Cilj projekta je postizanje socijalne kohezije unutar Urbane aglomeracije Zagreb i unaprijediti socijalne usluge za socijalno uključivanje stanovnika Urbane aglomeracije Zagreb. Analiza problema ukazala je da je nužno osmišljavati nove

Pročitajte više »
Skip to content