Novosti

PRIOPĆENJE-Partnerskim projektima promoviranja i razvoja volonterstva milijun kuna

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su programski usmjerene za razvoj

volonterstva u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku partnerskim projektima koji

doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Za provođenje projekta obvezna je ugovorna partnerska suradnja s najmanje jednom jedinicom

lokalne samouprave (općina/grad). Ostali prihvatljivi partneri na projektu su organizacije civilnog

društva, strukovne udruge, škole, fakulteti, centri za socijalnu skrb, i/ili ostalim javnim institucijama.

Naglasak natječaja će bit na neposrednoj izobrazbi građana, volontera i organizatora volontiranja na

temu volonterskom menadžmenta i osposobljavanja koordinatora volontera kao i na radu s djecom i

mladima (studenti, učenici srednjih ili osnovnih škola).

Iznos koji će se moći ostvariti po pojedinom projektu je od 50.000,00 do 100.000,00 kuna, uz niz

preduvjeta koje udruge-prijavitelji moraju ispuniti vezano uz transparentno i uredno poslovanje koje

će jamčiti održivost i uspjeh ugovorenih projekata.

U svrhu koordiniranog i strateškog planiranja ulaganja na ovom području, ovaj natječaj objavljuje

Ministarstvo socijalne politke i mladih u suradnji s Uredom Vlade RH za udruge, a važnu podršku u

provedbi natječaja te budućem praćenju i vrednovanju ugovorenih projekata daju četiri regionalne

zaklade, u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Detaljne upute za prijavitelje dostupne su na mrežnim stranicama Ministarstva socijalne politike i

mladih (www.mspm.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Natječaju

(www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).

Prijava se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu)

onoj regionalnoj zakladi koja pokriva područje na kojem se provodi većina projektnih aktivnosti.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Pule pokriva Istarsku, Primorskogoransku,

Karlovačku, Krapinsko-zagorsku i Sisačko-moslavačku županiju.

Očekuje se da će se kroz ovaj natječaj osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju i

provedbi projekata promocije i razvoja volonterstva na području Republike Hrvatske te osigurati

uravnotežena teritorijalna rasprostranjenost projekata promocije i razvoja volonterstva u Republici

Hrvatskoj.


Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva

Riva 8, Pula

tel:++385 (52) 212 938, Fax:++385 (52) 351 511

e-mail: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr

www.civilnodrustvo-istra.hr

Zakladazapoticanjepartnerstvairazvojacivilnogdruštva

Riva8, Pula tel:++385(52)212938,Fax:++385(52)351511

e-mail:zaklada@civilnodrustvo-istra.hr www.civilnodrustvo-istra.hr

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 23. travnja 2014.

Download Statutarna_odluka.pdf
Download knjige_odluka.pdf
Download gv21.Knjiznica__statutarna_odluka.pdf
Download gv22_Plavinka__odluka.pdf
Download eticki_kodeks_odluka.pdf
Download ODLUKA.pdf
Skip to content