Novosti

Privremeno se, zbog radova, zatvara cesta u Lugu Zabočkom

U tijeku je rekonstrukcija dijela NC LZA 003 Lug Zabočki – uz prugu, 1. faza, koja obuhvaća radove na stacionaži od 0+000 (most preko vodotoka rijeke Krapinice) do 0+347 (neposredno iza skretanja u Vulicu). Radove izvodi obrt Strojni iskop – transport Zajec, a stručni nadzor, ujedno i projektant je tvrtka AKING d.o.o.

Sukladno prometnom elaboratu privremene regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste LZA 003 Lug Zabočki, 1. faza, oznake AK-30/2021 izrađenom od AKING d.o.o., Zagreb, planira se privremeno zatvaranje prometa. Naime, obzirom da će se radovi izvoditi na cijelom profilu ceste kolnika, nogostupu i bankinama, predviđeno je privremeno zatvaranje prometa na dijelu nerazvrstane ceste LZA 003, 1. faza u duljini cca 374 m za sva motorna vozila, osim vozila gradilišta i stanara, u periodu od utorka 07.12.2021. do konačne realizacije projekta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content