Novosti

Produljen rok za izvođenje radova na projektu biciklističke rute BRZO

Obzirom na problematiku izvođenja radova na projektu BRZO – Biciklistička ruta Zabok – Oroslavje zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 i rata u Ukrajini radovi su se izvodili smanjenim intenzitetom (nedostatak resursa). Isto je utjecalo na isporuku robe i materijala u planiranom roku. Na globalnoj razini došlo je do značajnog povećanja cijena glavnih materijala (čelika) i otežane dobavljivosti istih što je direktno utjecalo na planirani završetak radova te je rok izvođenja radova produljen za dodatnih 5 mjeseci.

Rok 24.11.2022. godine

Izvođač (Cigelnica d.o.o.) je dana 01.06.2022. godine podnio zahtjev za produženjem krajnjeg roka izvođenja radova, na koji je Nadzorni inženjer dao mišljenje dana 06.06.2022. godine, a Grad Zabok je dana 15. lipnja 2022. godine dao suglasnost na zahtjev za produljenjem roka. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) produžili su ugovor za 5 mjeseci, odnosno do 24.11.2022. godine.

Dinamika

Kada je u pitanju dinamika radova na izgradnji BRZO – Biciklističke rute Zabok – Oroslavje, na zabočkoj dionici A izvedena je montaža drvenog mosta preko rijeke Krapine dok je na dionici C izveden sustav odvodnje polaganjem cjevovoda te ugradnjom slivnika i revizionih okana. Na oroslavskoj strani je, prema riječima voditelja projekta Danijela Tuđe, izvedeno polaganje nosivog i završnog sloja asfalta, a u tijeku je i uređenje bankina.

Skip to content