Novosti

PROGRAM događanja u Poučnom parku Picelj od 8. do 14. svibnja 2017.

Program događanja u Poučnom parku Picelj u 7. “Tjednu botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki” Hrvatskog botaničkog društva, od 8. do 14. svibnja 2017. godine.

Možete preuzeto ovdje

Download Pou-ni-park-Picelj-najava-doga-anja-u-7-Tjednu-bot-vrtova-art-i-bot-zbirki.pdf
Skip to content