Novosti

PROJEKT “IN-LORE” – UVOĐENJE SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE I OBRADU E-RAČUNA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je nositelj projekta “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)”, s do sada najvećim brojem konzorcijskih partnera, odnosno njih ukupno 80, a jedan od projektnih partnera je i Grad Zabok.

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa (eRačun) od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“.

Svrha projekta je osiguranje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa između poslovnih subjekata i lokalne samouprave putem tehnološke osnovice „eRačun za državu“.

Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) u iznosu od 75% od njegove ukupne vrijednosti.

Trajanje projekta: od 3. rujna 2018.- 3. rujna 2019.

Voditelj projekta: Marija Sinković, mag.oec.

Postotak sufinanciranja: 75% prihvatljivih troškova

CEF – Telecom 10.148 (EUR)

Grad Zabok 3.383 (EUR)

UKUPNO: 13.531 (EUR)

Na ovaj način će Grad Zabok ostvariti sufinanciranje procesa uvođenja sustava za zaprimanje i obradu eRačuna, a što je i zakonska obveza javnih tijela, da od 01. prosinca 2018. godine osiguraju zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave za javne naručitelje.

Uvođenje elektroničkog računa donosi brojne koristi u radu javne uprave:

Skip to content